Downloads

Hier vind je alle belangrijke downloads van het Coenecoop College. Voor overkoepelende documenten verwijzen we je naar de website van onze Stichting.

Good Governance
Download
Koersplan St. Scala College en Coenecoop College BekijkDownload

Alle relevante documenten zijn te vinden op de website van onze Stichting.

Diversen
Download
Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Klachtenregeling Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Klokkenluidersregeling Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload

Ondersteuning
Download
Dyslexie protocol Coenecoop College BekijkDownload
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld BekijkDownload
Schoolondersteuningsprofiel Coenecoop College BekijkDownload
Pestprotocol Coenecoop College BekijkDownload

Privacy
Download
Informatiebeveiligings- en privacy beleid Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Privacyreglement Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Privacyverklaring leerlingen Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Privacyverklaring ouders Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Toelichting toestemmingsmodule in Somtoday Coenecoop College BekijkDownload

Protocollen/Reglementen
Download
Protocol schorsing en verwijdering BekijkDownload
Protocol gebruik Sociale Media BekijkDownload
Protocol Omgaan met ongewenste omgangsvormen BekijkDownload
Reglement cameratoezicht BekijkDownload
Verzuimprotocol Coenecoop College BekijkDownload

Ouders/Leerlingen
Download
Overgangsnormen Coenecoop College BekijkDownload
Examenreglement 2023-2024 BekijkDownload
Lessentabel 2023-2024 BekijkDownload
Orgaanbeschrijving OAR en LLR BekijkDownload
Ouderbijdrage 2023-2024 BekijkDownload
Voorzieningenwijzer 2023 BekijkDownload

Communicatie
Download
Bouwen aan Coenecoop nr. 3 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 1 23-24 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 2 23-24 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 3 23-24 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 4 23-24 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 5 23-24 BekijkDownload
Schoolgids Coenecoop College 2023-2024 BekijkDownload
Schoolplan Coenecoop College 2022-2026 BekijkDownload