Downloads

Hier vind je alle relevante downloads van het Coenecoop College

Ondersteuning
Download
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld BekijkDownload
Ondersteuningsprofiel Coenecoop College BekijkDownload
Pestprotocol Coenecoop College BekijkDownload

Ouders/Leerlingen
Download
Determinatie en bevordering 2022-2023 BekijkDownload
Lessentabel 2022-2023 BekijkDownload
Orgaanbeschrijving OAR en LLR BekijkDownload
Ouderbijdrage 2022-2023 BekijkDownload

Protocollen/Reglementen
Download
Protocol gebruik Sociale Media BekijkDownload
Protocol Omgaan met ongewenste omgangsvormen BekijkDownload
Reglement cameratoezicht BekijkDownload
Verzuimprotocol Coenecoop College BekijkDownload

Privacy
Download
Informatiebeveiligings- en privacy beleid Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Privacyreglement Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Privacyverklaring leerlingen Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Privacyverklaring ouders Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Toelichting toestemmingsmodule in Somtoday Coenecoop College BekijkDownload

Communicatie
Download
Bouwen aan Coenecoop nr. 1 BekijkDownload
Bouwen aan Coenecoop nr. 2 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 1 22-23 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 2 22-23 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 5 21-22 BekijkDownload
Coenekoerier nr. 6 21-22 BekijkDownload
Schoolgids Coenecoop College 2022-2023 BekijkDownload
Schoolplan Coenecoop College 2022-2026 BekijkDownload

Good Governance
Download
Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Begroting 2023 Stichting Scala College & Coenecoop College BekijkDownload
Begroting 2022 Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Bestuursreglement Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Infographic: cijfers en resultaten 2021 Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Integriteitscode Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Jaarverslag 2021 Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Klachtenregeling Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Klokkenluidersregeling Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Koersplan St. Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Managementstatuut Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Organogram Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Procuratieregeling Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Regeling Werving en selectie Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Reglement Intern toezicht Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Rooster van aftreden Raad van Toezicht Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Statuten Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Toezichtkader Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Treasurystatuut Stichting Scala College en Coenecoop College BekijkDownload