Mentor
De mentor houdt de studievoortgang van leerlingen in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere klas heeft een eigen mentor. Deze kan worden ingeschakeld voor het bespreken van vragen, problemen en ambities. In het eerste schooljaar zijn er per klas ook twee juniormentoren beschikbaar. Dit zijn bovenbouwleerlingen die de brugklassers wegwijs maken in en om de school.

Decaan
Tijdens hun loopbaan op de middelbare school maken leerlingen keuzes voor de toekomst. Aan het einde van de onderbouw kiezen zij voor een sector of profiel en in de bovenbouw volgt de keuze voor een vervolgopleiding ná de middelbare school. Tijdens deze belangrijke beslismomenten staan de leerlingen er niet alleen voor. De decaan voert gesprekken met de leerlingen over hun toekomst en gebruikt hiervoor lesmodules om leerlingen zelf aan het denken te zetten.

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator, mevrouw Lelieveld, houdt overzicht op alle mogelijke vormen van zorg en begeleiding die er voor de leerlingen zijn. Bij obstakels voor een leerling, zoals bijvoorbeeld dyslexie of faalangst, gaat zij op zoek naar passende ondersteuning. Dit gebeurt in samenspraak met de mentor, de leerling en ouders.

Vertrouwenspersonen
Docenten, mentoren en teamleiders bieden een luisterend oor aan leerlingen. Soms zijn er echter problemen, thuis of op school, waarbij het fijn is om iemand anders in vertrouwen te nemen. Op het Coenecoop College hebben we diverse vertrouwenspersonen, die waar mogelijk meedenken en hulp bieden aan leerlingen en ouders.

Brugklascoördinator
Voor alle vragen met betrekking tot de brugklas kunnen zowel brugklasleerlingen, leerlingen van groep 8 van de basisschool als hun ouders terecht bij de brugklascoördinatoren.