De ondersteuningscoördinator, mevrouw Lelieveld, houdt overzicht op alle mogelijke vormen van zorg en begeleiding die er voor de leerlingen zijn. Als een leerling in het onderwijs wordt belemmerd, gaat zij op zoek naar ondersteuning of hulp. Dit gebeurt in samenspraak met de mentor en/of afdelingsleider, de leerling en de ouders.