De leerlingen worden in een van deze klassen geplaatst aan de hand van het basisschooladvies. Onze brugklascoördinatoren gaan altijd in gesprek met de leerkracht van groep 8 over de leerlingen die naar onze school komen. Tijdens het brugklasjaar wordt gemonitord of een leerling direct op het passende niveau is terechtgekomen of dat het beter is dat een leerling doorstroomt naar een ander niveau.