Communicatie
Alle ouders hebben toegang tot ons digitaal schoolportaal. Hier is informatie te vinden over het rooster van uw kind, speciale activiteiten, belangrijke documenten en de behaalde cijfers. Daarnaast ontmoeten wij u graag tijdens de diverse oudercontactmomenten. De algemene ouderavond is bedoeld om u op de hoogte te brengen van de belangrijke wetenswaardigheden over het leerjaar van uw zoon/dochter. Twee keer per schooljaar vindt een resultatenspreekuur plaats, waarin u met docenten kunt praten over de resultaten van uw kind. Bovendien kunt u te allen tijde contact opnemen met de mentor.

Medezeggenschap
De mening en visie van ouders is erg belangrijk voor ons. Een afvaardiging van alle ouders spreekt zich uit in de Ouderadviesraad en de Medezeggenschapsraad. Zij adviseren de schoolleiding over verschillende onderwerpen. Uw input en mening is in goede handen bij de OAR en MR. De Ouderadviesraad is te bereiken via oar@coenecoopcollege.nl.