Reproductie is wat een leerling uit het hoofd moet kennen: woorden, begrippen, formules, regels en belangrijke feiten. Training is het toepassen van een getrainde procedure in bekende context. Transfer is het vertalen van geleerde stof naar een nieuwe combinatie, situatie of context. Inzicht gaat over analyseren, doorgronden en oplossingen vinden.

OMZA
RTTI gaat over cognitieve niveaus, maar we houden ook gedragsindicatoren bij. Dit vatten we samen met de afkorting OMZA: Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen en Autonomie. Hoe organiseert een leerling zijn schoolwerk? Doet hij actief mee tijdens de les? Hoe gaat de leerling om met feedback? Is hij zelf in staat tot een kritische reflectie?

Digitaal platform
RTTI en OMZA worden bijgehouden in een digitaal dossier. Leerlingen kunnen volgen hoe zij scoren en zelf reflecteren op hun prestaties en leergedrag. Daarmee is dit digitale platform een belangrijke tool voor hun eigen ontwikkeling.