Bij de plaatsing in de brugklas wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

  • Het advies van de basisschool
  • De plaatsingswijzer van het Midden-Holland & Rijnstreek

We streven ernaar om oud-klasgenoten die op hetzelfde niveau worden geplaatst, zoveel mogelijk bij elkaar in de klas te plaatsen. De brugklascoördinatoren hebben contact met de basisschool voor de overdracht van de aangemelde leerlingen. Zij kunnen ook uw vragen over aanmelding en plaatsing beantwoorden.

Tijdpad aanmelding brugklas

  • 8 en 9 maart: inschrijfdagen
  • 15 maart: deadline inschrijvingen
  • Eind maart/begin april: overdracht dossiers nieuwe leerlingen door de basisscholen; zo nodig contact met ouders
  • Eind april: plaatsingsbrief met uitnodiging naar nieuwe leerlingen
  • In juni: kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen met de klas en de mentor

Aanmeldingsformulieren
Aanmeldingsformulier klas 1 (inclusief LWOO) schooljaar 2023-2024
Aanmeldingsformulieren zij-instroom alle leerjaren