Bij de plaatsing in de brugklas wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

 • Het advies van de basisschool
 • De plaatsingswijzer van het Midden-Holland & Rijnstreek

We streven ernaar om oud-klasgenoten die op hetzelfde niveau worden geplaatst, zoveel mogelijk bij elkaar in de klas te plaatsen. De brugklascoördinatoren hebben contact met de basisschool voor de overdracht van de aangemelde leerlingen. Zij kunnen ook uw vragen over aanmelding en plaatsing beantwoorden.

Tijdpad aanmelding brugklas

 • 18 – 31 maart: aanmeldweek, definitief inschrijven mogelijk via online aanmeldingsformulier
 • 2, 3 en 10 april: inschrijfdagen, doornemen inschrijving
 • Begin april: overdracht dossiers nieuwe leerlingen door de basisscholen; zo nodig contact met ouders
 • Half mei: plaatsingsbrief met uitnodiging naar nieuwe leerlingen
 • 26 juni: kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen met de klas en de mentor

Aanmeldingsformulieren
Vanaf dit schooljaar zijner centrale aanmeldweken voor het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen die dit schooljaar de overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, moeten tussen 18 en 31 maart 2024 worden aangemeld.

Klik hier voor het aanmeldformulier

Om uw kind aan te melden voor het huidige schooljaar of voor het nieuwe schooljaar vanaf klas 2 neemt u eerst contact op met een van onze afdelingscoördinatoren:

 • vmbo basis/kader: mevr. Permentier (m.permentier@coenecoopcollege.nl)
 • mavo (vmbo t): dhr. Wenteler (s.wenteler@coenecoopcollege.nl)
 • havo/vwo onderbouw Boskoop: dhr. Spruytenburg (e.spruytenburg@coenecoopcollege.nl)
 • havo/vwo onderbouw Waddinxveen: dhr. de Jong (m.de.jong@coenecoopcollege.nl)
 • havo/vwo bovenbouw: dhr. Peeters (m.peeters@coenecoopcollege.nl)