Bij de plaatsing in de brugklas wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

  • Het advies van de basisschool
  • De plaatsingswijzer van het Midden-Holland & Rijnstreek

We streven ernaar om oud-klasgenoten die op hetzelfde niveau worden geplaatst, zoveel mogelijk bij elkaar in de klas te plaatsen. De brugklascoördinatoren hebben contact met de basisschool voor de overdracht van de aangemelde leerlingen. Zij kunnen ook uw vragen over aanmelding en plaatsing beantwoorden.

Tijdpad aanmelding brugklas

In verband met een nieuwe aanmeldingsprocedure waarbij er één vaste aanmeldweek voor alle middelbare scholen komt, zijn onze inschrijfdagen nog niet ingepland.

  • ? : inschrijfdagen
  • 25 – 31 maart: aanmeldweek
  • Begin april: overdracht dossiers nieuwe leerlingen door de basisscholen; zo nodig contact met ouders
  • Eind april: plaatsingsbrief met uitnodiging naar nieuwe leerlingen
  • Juni: kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen met de klas en de mentor

Aanmeldingsformulieren
Aanmeldingsformulier klas 1 schooljaar 2024-2025 (aanmeldingsformulier nog niet beschikbaar)
Aanmeldingsformulieren zij-instroom alle leerjaren (ook klas 1 als je op dit moment ook al in klas 1 zit)