Ziekmelden

Ziekmelden gebeurt op de desbetreffende ochtend voor 8.00 uur via Somtoday. Bij een ziekmelding is het nodig de melding iedere dag te herhalen zolang de leerling ziek is. Als er geen melding meer is gedaan, gaan we ervan uit dat de leerling weer beter is.

Een (para)medische afspraak

We gaan ervan uit dat (para)medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd worden ingepland. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kind voor de betreffende afspraak afmelden via Somtoday. Afwezigheid in verband met een (para)medische afspraak tijdens een (school)examen is niet toegestaan.

Alleen ouder(s)/verzorger(s) kunnen een afwezigheidsmelding doen via Somtoday. Leerlingen, ook als ze 18+ zijn, kunnen dit niet vanwege een technische onmogelijkheid in Somtoday. Indien zij zelf de melding doorgeven, moet dit via telefonisch of via absentie@coenecoopcollege.nl. Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen alleen zelf meldingen doorgeven als zij daarvoor het formulier ‘Aanvraagformulier zelf melden absenties 18+’ hebben ingevuld en daar akkoord voor hebben.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof, bijvoorbeeld voor een huwelijk, begrafenis of wettelijke verplichting, dient ten minste zes weken van tevoren worden ingediend via het daarvoor bedoelde formulier op ons schoolportaal.

Meer informatie

Meer informatie over al onze afspraken omtrent verzuim zijn te vinden in ons verzuimprotocol.