Het Coenecoop College is een middelgrote school. Groot genoeg om alle vormen van onderwijs aan te bieden, kleinschalig genoeg voor een persoonlijke sfeer. Naast diplomagerichte activiteiten bestaat ons onderwijs uit algemeen vormende activiteiten, maatschappelijke stages en talentontwikkeling. Dit komt onder meer samen in onze Coenecoop Academie. Hier richten leerlingen hun onderwijs voor een deel zelf in met binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Die keuzevrijheid leren we aan vanaf de onderbouw door keuzewerktijd in het rooster op te nemen. Dit zijn uren waarin leerlingen steeds meer zelf keuzes maken over hoe ze te werk gaan: goede planningen maken en extra aandacht voor vakken die ze lastig of juist erg interessant vinden. Op die manier hebben leerlingen, uiteraard onder begeleiding, invloed op hun eigen ontwikkeling. Op de onderbouwlocatie in Boskoop (klas 1, 2 en 3 havo/vwo) bestaat bovendien de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen.

Samenvattend bieden wij:

  • Een breed onderwijsaanbod
  • Een fijne sfeer
  • Een veilige leeromgeving
  • Keuzewerktijd
  • Openbaar onderwijs waarin aandacht is voor levensbeschouwing
  • De mogelijkheid om te kiezen voor tweetalig onderwijs
  • Gepersonaliseerd leren in de Coenecoop Academie