Schoolleiding

FunctieNaam
Voorzitter College van Bestuurvacant
RectorDe heer I. Bergsma
ConrectorMevrouw M. de Groot
Afdelingsleider vwo/havo onderbouw WaddinxveenMevrouw K. Raateland
Afdelingsleider vwo/havo bovenbouwMevrouw J. Swart
Afdelingsleider mavoDe heer P. van Zoest
Afdelingsleider vmboDe heer T. Vermeulen
Afdelingsleider havo/vwo onderbouw BoskoopDe heer J. Baars

Raad van toezicht
De raad van toezicht controleert het college van bestuur.

Voorzitter:
Dhr. mr. W.S.A.H. Croes

Leden:
Dhr. M. Bogerd
Dhr. B. de Lange
Dhr. J. Smid

De leden van de raad van toezicht worden benoemd en opgevolgd volgens een rooster van aftreden.

Het adres van de raad van toezicht is:
Stichting Scala College & Coenecoop College
t.a.v. raad van toezicht
Postbus 458
2400 AL Alphen aan den Rijn
secretariaat@scalacoenecoop.nl