Schoolleiding

FunctieNaam
Voorzitter College van BestuurDe heer F. de Wit
RectorDe heer I. Bergsma
ConrectorMevrouw M. de Groot
Afdelingsleider vwo/havo onderbouw
Waddinxveen en Boskoop
Mevrouw K. Raateland
Afdelingsleider vwo/havo bovenbouwMevrouw J. Swart
Afdelingsleider mavoDe heer P. van Zoest
Afdelingsleider vmbo k/bDe heer J. Baars
Locatiecoördinator BoskoopDe heer E. Spruytenburg

Raad van toezicht
De raad van toezicht controleert het college van bestuur.

Voorzitter:
Dhr. mr. W.S.A.H. Croes

Leden:
Dhr. M. Bogerd
Dhr. B. de Lange
Dhr. R. van der Raaij
Dhr. J. Smid

De leden van de raad van toezicht worden benoemd en opgevolgd volgens een rooster van aftreden.

Het adres van de raad van toezicht is:
Stichting Scala College en Coenecoop College
t.a.v. raad van toezicht
Postbus 458
2400 AL Alphen aan den Rijn
secretariaat@scalacollege.nl