In de combinatieklassen gelden dezelfde doorstroomregels, maar dan om in aanmerking te komen voor een vervolg op hetzelfde niveau als waarop de leerlingen les krijgen en worden getoetst.

De doorstroomregels zijn te vinden op het schoolportaal.

Verwachte doorstroom door het jaar heen
Het niveau waarop een leerling doorstroomt kan nauwelijks een verrassing zijn. Tijdens het schooljaar houden wij in de gaten hoe onze leerlingen zich ontwikkelen. In periode 2 en 3 laten wij aan de leerling en ouders weten wat het huidige onderwijs- en doorstroomniveau is. Hierover vinden gesprekken plaats met de mentor over wat het beste is voor de leerling.

Bespreekzone
Leerlingen kunnen net onder de doorstroomnorm scoren. Bij gemiddeld een 6 voor alle vakken en niet meer dan twee tekorten, wordt hun situatie apart besproken door docenten tijdens de overgangsvergadering. Zaken als huiswerkattitude, toets- en CITO-resultaten spelen dan mee in het besluit over het niveau in leerjaar 2.

Doorstromen na behalen diploma
Het doorstroomniveau na de brugklas is natuurlijk niet definitief. Wij blijven de resultaten van de leerlingen monitoren. Ook na het behalen van een diploma kunnen zij doorstromen naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo 4 of van havo 5 naar vwo 5.