Het Coenecoop College biedt de volgende vakken in het Engels aan:

Vak (Nederlands)Vak (Engels)Afkorting
WiskundeMathematicsMaths
AardrijkskundeGeographyGeo
GeschiedenisHistoryHis
BiologieBiologyBio
Natuurkunde/ScheikundePhysics/Cemistry (alleen in
leerjaar 2)
Science
Levensbeschouwelijke vormingPhilosophy of lifePol
Beeldende vormingArt, Craft and DesignAcd
DramaDramaDr
Lichamelijke opvoedingPhysical EducationPe