De vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar tweetalig onderwijs bedraagt als indicatie € 450,-*. Hierin zijn alle tto-activiteiten meegenomen.

Ouders kunnen de ouderbijdrage:

  1. In één keer betalen
  2. Gespreid betalen over het jaar
  3. Externe financiering: Stichting Leergeld **
  4. Contact opnemen met de school als maatwerk nodig is voor het betalen van de bijdrage

*) dit geldt voor de brugklasleerlingen in schooljaar 23-24
**) Stichting Leergeld Waddinxveen helpt kinderen in gezinnen met een bescheiden inkomen. Voor deelname aan schoolexcursies, het betalen van de ouderbijdrage of bijvoorbeeld een computer kan men een beroep doen op Stichting Leergeld. Dat geldt ook voor de extra bijdrage voor tweetalig onderwijs.