Waarom Cambridge English?
Meer dan honderd jaar ervaring en expertise
Cambridge English is een unieke benadering van lesgeven, leren en beoordelen van het Engels. Het programma is gebaseerd op de combinatie van ervaring en expertise van Cambridge Assessment English en Cambridge University Press.

Cambridge English staat voor:

  • het bieden van excellent onderwijs;
  • het bieden van uitgebreide mogelijkheden aan studenten en docenten;
  • het bieden van kwaliteit aan docenten, onderwijsinstellingen en werkgevers;
  • het bevorderen van het taalonderwijs ten behoeve van de maatschappij als geheel;
  • Cambridge English-examens worden erkend door 20.000 universiteiten, werkgevers en overheden over de hele wereld.

Cambridge English tto-onderbouw
Aan het einde van het derde leerjaar kan het tto-programma worden afgesloten met deelname aan het Cambridge First Certificate-examen. Dit staat gelijk aan havo 5/vwo 6 niveau Engels. Het behalen van een Cambridge-diploma is voor veel leerlingen een extra erkenning voor wat zij qua taalniveau hebben bereikt binnen drie jaar tto op het Coenecoop College. Tijdens het derde leerjaar worden de leerlingen klaargestoomd voor deelname aan de Cambridge-examens, die buiten school plaatsvinden. De kosten hiervoor vallen binnen de tto-bijdrage.

Cambridge English bovenbouw
Na het behalen van het Cambridge First Certificate is het mogelijk om door te gaan met Cambridge English parallel aan het havo-vwo programma in de bovenbouw. Zeker voor leerlingen met een interesse voor de Engelse taal is dit een buitengewone kans om een wereldwijd erkend diploma op een hoog niveau te behalen. De tto-leerlingen die hiervoor worden geselecteerd, volgen de opleiding voor de Cambridge Advanced-examens in havo 4/5 en vwo 5. De excellente leerlingen kunnen in vwo 5/6 opgaan voor Cambridge Proficiency (near-native niveau).

Binnen de lessen maken de leerlingen zich klaar voor zowel Cambridge English als het volgen van de reguliere havo- of vwo-eindexamens. Verder wordt er extra aandacht besteed aan de plaats van de Engelse taal als ‘Lingua Franca’ wereldwijd en verdieping in de Engelstalige literatuur.

Kosten examengeld Cambridge 2020
Cambridge Advanced-examen: € 244
Cambridge Proficiency-examen: € 262

Voor meer informatie: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

Of neem contact op met een van de tto-coördinatoren: Dennis de Vogel (d.de.vogel@coenecoopcollege.nl) en Brenda Kamerman (b.kamerman@coenecoopcollege.nl).