Meer informatie leest u in het Gemeenschappelijke Medezeggenschapsstatuut en het GMR Reglement. Op 13 februari 2020 is het huishoudelijk reglement GMR vastgesteld.

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Ian van Dijk (vice voorzitter)
Erna van Goch (secretaris)
Niels Goossens
Rosé Harkes
Suzanne de Jong
Stan Kostermans (voorzitter)
Marjolein Kremer
Monique Van Loo
Laurijn Los
Dennis Pellekooren
Juliën Segers
Gwen Singendonk
Wim Talma
Linda Tjaden

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden benoemd volgens dit rooster van aftreden.