Niet gecategoriseerd Leestijd: 0 minuten, 37 seconden

Vervangende nieuwbouw Coenecoop College

Wethouder Hannie van der Wal en Frank de Wit (voorzitter college van bestuur stichting Scala College en Coenecoop College), plaatsten vrijdag 8 november hun handtekening onder de bouwrealisatie-overeenkomst 'Vervangende Nieuwbouw Coenecoop College' in Waddinxveen.
Deze overeenkomst legt de kaders en projectafspraken vast tussen de gemeente en het schoolbestuur. Eén van de in het oog springende afspraken is dat het schoolbestuur optreedt als bouwheer/opdrachtgever. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van zowel het schoolbestuur als de gemeente. In de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie “Dreef–Oude Dreef” is de beoogde locatie van de nieuwbouw opgenomen. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw geschikt is voor minimaal 950 leerlingen. Als de planning klopt, wordt het nieuwe gebouw in 2022 in gebruik genomen.