Algemene bijdrage
Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij u om een algemene bijdrage voor de verplichte activiteiten die dat jaar op het programma staan. U ontvangt van ons een overzicht per leerjaar hoe hoog deze bijdrage is en op welke manier deze is opgebouwd. Wij sturen u hierover een factuur.

Aanvullende bijdragen
Dit zijn bijdragen voor activiteiten die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma dat uw kind volgt. Denk hierbij aan een meerdaagse educatieve reis of een excursie. Wij informeren u aan het begin van het schooljaar welke activiteiten er op de planning staan, zodat u weet wat u kunt verwachten.

  • Het overzicht van de ouderbijdragen vindt u bij onze downloads (links bovenin)
  • Klik hier om naar de website van Stichting Leergeld Waddinxveen* te gaan

Indien ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, gaan we graag met u in gesprek om te komen tot een regeling. Het kan gaan om gespreide betaling, externe financiering of (gedeeltelijke) kwijtschelding.

*) Stichting Leergeld Waddinxveen helpt kinderen in gezinnen met een bescheiden inkomen. Voor deelname aan schoolexcursies, het betalen van de ouderbijdrage of bijvoorbeeld een computer kan men een beroep doen op Stichting Leergeld.