Niet gecategoriseerd Leestijd: 3 minuten, 19 seconden

Frank de Wit: trots op wat we bereikt hebben

Uitstekend onderwijs op maat, een betrokken en ontwikkelingsgerichte werkgever en een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst: dat zijn onze ambities voor de periode 2020 tot 2024 zoals beschreven in ons Koersplan. De afgelopen twee jaar werkten we daar samen aan en deelden diverse collega’s hun persoonlijke ambities via interviews en posters in de scholen. Nu we halverwege deze koersplanperiode zijn, is het een mooi moment om terug te kijken. We doen dat samen met Frank de Wit, bestuurder van Scala College en Coenecoop College.

Uitstekend onderwijs op maat, een betrokken en ontwikkelingsgerichte werkgever en een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst: dat zijn onze ambities voor de periode 2020 tot 2024. De afgelopen twee jaar werkten we daar samen aan en deelden diverse collega’s hun persoonlijke ambities via interviews en posters in de scholen. Nu we halverwege deze koersplanperiode zijn, is het een mooi moment om terug te kijken. We doen dat in deze nieuwsbrief samen met Frank de Wit, bestuurder van Scala College en Coenecoop College.

Uitstekend onderwijs op maat

“Ons onderwijsaanbod is gewoon ongelooflijk rijk en gevarieerd. We bieden onderwijs aan topsportleerlingen, tweetalig onderwijs, goed voorbereidend beroepsonderwijs en excellente IB-programma’s. Daarnaast kennen onze scholen een enorm aanbod aan verrijkende activiteiten zoals toneeluitvoeringen, debatten, reizen en uitwisselingen. Ik vind dat we dat goed doen.

We zijn nu halverwege de koersplanperiode. We hebben twee jaar te maken gehad met een pandemie waarin we andere vormen van onderwijs op maat moesten vinden, dat was lastig. Hoe we ons onderwijs ook organiseren, bovenaan staat dat wij al onze 3.000 leerlingen individueel willen zien en benaderen. Daar zie ik veel mooie voorbeelden van om me heen.”

Een betrokken en ontwikkelingsgerichte werkgever

“Op onze scholen werken nieuwe en ervarener docenten met elkaar samen in een professionele cultuur. Er is ruimte voor de ontwikkeling van talenten van leerlingen én collega’s. We zorgen goed voor onze medewerkers: er is aandacht voor het welbevinden, we hebben geïnvesteerd in sportfaciliteiten, het is aantrekkelijk om bij ons te werken. Ik vind dat dat goed gaat, maar ook dat we daar de komende tijd nog meer op moeten inzetten en er meer samenhang in moeten aanbrengen. Naast onderwijs op maat willen we meer maatwerk voor medewerkers bieden, zodat je je werk en je overige leven goed kunt combineren. Want het is van groot belang dat we collega’s nog meer aan ons binden en nieuwe collega’s weten te verwelkomen.”

Een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst

“Met dit koersplan hebben we afgesproken de samenwerking tussen beide scholen te stimuleren en de ondersteunende diensten zoals personeelszaken, financiën en ict gezamenlijk te organiseren. Ik vind dat dat behoorlijk goed gelukt is. Doordat we groter zijn kunnen we doelen bereiken die voorheen lastiger waren. Een tweede punt dat bij deze ambitie hoort, is dat we de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Eenieder kan vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid meedoen.”

Onze kernwaarden

“In de interviews en op de posters hebben collega’s de afgelopen twee jaar gedeeld wat onze kernwaarden voor hen betekenen: gelijkwaardigheid, ruimte, verbinding en ontwikkeling. De kernwaarden zijn ook voor mij als bestuurder van belang: ze helpen mij om vanuit een overtuiging te werken en maken het werk waardevol. Neem ‘Wij zijn er voor iedereen en we waarderen de verschillen’. Dat betekent dat verschillen verrijkend zijn en niet dat je iedereen wilt overtuigen van je eigen mening. Deze waarde hanteer ik niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn privéleven.”

Op eigen wijze klaar voor de toekomst

“De komende twee jaar blijven we samen uitvoering geven aan ons koersplan. Natuurlijk via de schoolplannen, vestigingsplannen, teamplannen en sectieplannen, waarin het koersplan zichtbaar is. En daarnaast via eigen initiatief, in het persoonlijk handelen van eenieder. Onze missie en visie staan niet ter discussie. Sterker nog, de ambities worden nog belangrijker dan ze al waren. We koesteren wat we bereikt hebben en zijn trots op wat onze scholen op hun eigen wijze doen.”