Niet gecategoriseerd Leestijd: 6 minuten, 25 seconden

Een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst

Wat betekent een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst voor jou?

Onze ambitie

In ons Koersplan beschrijven we wat wij als Scala College en Coenecoop College belangrijk vinden en waar we aan werken. Een van de ambities is: ‘Een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst’. We staan midden in de samenleving, in een snel veranderende maatschappij. We streven naar een organisatie die samenwerking tussen medewerkers en leerlingen van de verschillende scholen en locaties stimuleert en faciliteert om samen het onderwijs nog beter te maken. Medewerkers en een ouder die lid is van de MR vertellen wat dit voor hen betekent.

Hieronder volgen de portretten. We delen ze ook op onze sociale media Facebook en LinkedIn en in de schoolgebouwen hangen bijbehorende posters.

Kitty van Leeuwen: ‘we staan met alle collega’s om de leerlingen heen’

Verbondenheid zie je op meerdere niveaus binnen de scholen. Op kleine schaal gaat het erom oog te hebben voor elkaar. In groter verband staan de verschillende locaties met elkaar in verbinding. “Wij staan met alle collega’s om de leerlingen heen,” zegt Kitty van Leeuwen, teamleider vwo onderbouw op het Scala College. “Ons doel is om uitstekend onderwijs op maat te bieden.”

Haar deur staat altijd open voor collega’s. “Ik loop door de gangen en probeer alert te zijn op de signalen van anderen. Het is belangrijk om de relatie met elkaar aan te gaan.” Ook met de collega’s van de andere vestigingen. Een verandering in de organisatie draagt daaraan bij: “Nu hebben we drie locaties met twee directeuren en een gemeenschappelijk schoolplan. Daardoor overleggen we meer samen.”

Voor de nabije toekomst is een sterke onderlinge band van groot belang. De maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. “We zijn bezig om burgerschapsonderwijs op te zetten. Daarmee bereiden we onze leerlingen voor op zelfstandigheid en eigenaarschap.” De nieuwbouw sluit daar naadloos op aan. “In het nieuwe gebouw komen domeinen die ruimte bieden voor flexibeler onderwijs.” Daardoor kunnen docenten nog beter op de behoeften van de leerlingen inspelen.

Wim Talma: ‘Ze kijken hier naar elkaar om. Dat zorgt voor verbinding.’

Soms zit het gevoel van verbondenheid in hele kleine dingen. In een beetje aandacht of een mooi gebaar. Wim Talma weet als ouder en lid van de medezeggenschapsraad hoe belangrijk dat is. “Bij de locatie Boskoop van het Coenecoop College is het er meteen bij binnenkomst. Je hebt daar echt een huiselijk gevoel.”

Prettig om te weten als je dochters er op school zitten. “Leerlingen worden er altijd goed opgevangen door de leraren. Dat zit hem in de cultuur en in het gedrag.” Een van zijn dochters kon terecht bij de conciërge toen ze zich niet veilig voelde op de fiets. “De conciërge heeft direct de wijkagent gebeld.” Hij vertrouwt erop dat er serieus naar zijn dochters gekeken wordt. “Ze kijken hier naar elkaar om. Dat zorgt voor verbinding.”

Voor de nabije toekomst is er wat verbinding betreft nog wel wat werk aan de winkel, denkt Wim. “Scala en Coenecoop zijn in 2019 gefuseerd. Beide scholen hadden wel een beetje een andere cultuur. Het is de vraag bij zo’n fusie of en hoe dat gaat samensmelten.” Vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kan hij de ontwikkelingen goed volgen. “Ik verwacht dat de scholen naar elkaar toe zullen groeien.” Het Koersplan kan daaraan bijdragen: “Er is veel animo om mee te denken.”


Shera Gerber: ‘We zijn een netwerk, waarin we continu van elkaar leren’

“Verbondenheid gaat heel erg over contacten met andere organisaties, over de netwerken die je om de school heen bouwt,” zegt schoolopleider Shera Gerber op het Scala College. Maar ook binnen de school ervaart ze verbondenheid. Tijdens de coronacrisis ondersteunden medewerkers elkaar: “We zijn een soort gemeenschap.”

Het Scala College is een opleidingsschool, aangesloten bij Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS-HUM). Stagiaires van de lerarenopleidingen van de hogeschool en de universiteit doen er kennis en ervaring op. “We zijn een netwerk, waarin we continu van elkaar leren. Iedereen leert binnen onze school. De leerlingen, de studenten, de zij-instromers, de docenten.” Zelf doet ze ook voortdurend aan bijscholing. “Ik ben het visitekaartje van het opleiden en begeleiden. Als mensen mij zien, wil ik graag dat ze denken: die gaat over de begeleiding.”

Vanwege de academische achtergrond is de opleidingsschool ook gericht op onderzoek. “Als AOS leiden we ook docent-onderzoekers op en begeleiden we studenten bij het doen van onderzoek. De kennis die we opdoen bij deze onderzoeken zetten we in op onze eigen school en delen we binnen onze netwerken. Het is een uitdaging om praktijkgericht onderzoek op de kaart te blijven zetten.” Het belang daarvan overstijgt de eigen school: “We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de hele regio. We kunnen echt niet alle studenten die bij ons stagelopen een baan bieden. Daarom leiden we studenten niet alleen op voor inzet in onze eigen school, maar voorzien we de regio van goed opgeleide docenten.”


Ilse Lelieveld: ‘Verbinding tussen thuis, school en de leerling is essentieel’

“Altijd in verbinding staan met de leerlingen.” Ilse Lelieveld, coördinator ondersteuning en begeleiding op het Coenecoop College, weet hoe ze leerlingen verder kan helpen. “Het is belangrijk om in gesprek met ze te zijn, echt naar ze te luisteren en niet voor ze te denken. Ze weten zelf heel goed wat ze nodig hebben.”

Een nauwe band tussen school en privé-situatie is essentieel. “De verbinding tussen thuis, school en de leerling is de driehoek waarin extra ondersteuning op gang komt.” Als het niet helemaal lekker loopt op school, kunnen de ouders of de leerling zelf aan de bel trekken. Ook de docent op school kan het initiatief nemen. Daarna komt Ilse aan bod. “Ik ga in gesprek met de betrokkenen en stel een plan op. Daarbij is het van groot belang om geen enkele schakel te missen. Iedereen moet aan boord zijn. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig kunnen ontwikkelen heb je elkaar nodig.”

In de nabije toekomst wil ze meer aan preventie gaan doen. “Ik hoop dat we minder individuele trajecten hoeven te starten. Daarvoor is het nodig om meer aan de voorkant te doen, om te voorkomen dat leerlingen vastlopen. Door meer voorlichting te geven en meer te doen aan sociaal emotionele vaardigheden maken we de leerling sterker. Onderwijs is niet alleen kennis uit boeken op doen. Voor mij betekent onderwijs ook leerlingen wijs maken in het leven op zich. We geven ze levenslessen mee.”

 

Eric Streefland: ‘Meer met elkaar leren; binnen én buiten het schoolgebouw’

In een verbonden organisatie staat alles met elkaar in verbinding. Onderbouw met bovenbouw, vmbo met mbo, de ene afdeling met de andere. “We willen meer met elkaar leren,” zegt Eric Streefland, teamleider vmbo b/k bovenbouw op het Scala College. “Niet alleen binnen maar ook buiten de muren van het schoolgebouw.”

Binnen de school groeien de afdelingen naar elkaar toe. “Docenten geven steeds vaker in de bovenbouw en in de onderbouw les, waardoor er echt een doorgaande leerlijn ontstaat.” Met opleidingen buiten de school zijn ook mooie ontwikkelingen gaande. “Er is steeds meer uitwisseling gaande tussen vmbo en mbo.” Vmbo-leerlingen van de opleiding Zorg & Welzijn voerden onlangs een opdracht uit op de locatie van Mbo Rijnland. Tijdens die opdracht kregen ze les van mbo’ers. “Die samenwerking wordt zeker verder uitgebouwd.”

Tegelijkertijd worden de contacten met het bedrijfsleven verder aangehaald. “We zijn in gesprek met andere middelbare scholen en de Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) over nauwere samenwerking.” Een win-winmodel: leerlingen krijgen beter zicht op de mogelijkheden,
bedrijven kunnen in de toekomst profiteren van nieuwe arbeidskrachten. “Het helpt enorm als leerlingen zich in een andere omgeving leren profileren. We doen er alles aan om de band met het bedrijfsleven te versterken.”