Niet gecategoriseerd Leestijd: 5 minuten, 27 seconden

Onze visie op onderwijs

Het onderwijs op het Scala College en het Coenecoop College is gebaseerd op onze visie. De visie is onderdeel van ons Koersplan en luidt als volgt:
  • Keuzemogelijkheden voor iedereen
  • Brede en duurzame kennisoverdracht
  • Het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid
  • Bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid
  • Gezonde scholen in alle opzichten
De visie stimuleert onze docenten om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te geven. In een serie portretten vertellen docenten wat onze visie voor hen betekent en hoe ze dit in praktijk brengen. Hieronder volgt het eerste portret. De overige interviews verschijnen later, en via onze sociale media Facebook en LinkedIn. Ook hangen er bijbehorende posters in de schoolgebouwen. Zo prikkelen wij elkaar om vanuit onze visie te werken! Wouter Steinbuch: ‘Als je je lekker voelt, gaat leren het best’ Onze visie: … gezonde scholen in alle opzichten “Gezond zijn in een gezonde school is een belangrijke basisvoorwaarde voor leerlingen”, zegt Wouter Steinbuch, docent natuurkunde en onderzoeksvaardigheden op het Scala College. Hij reageert op het aspect ‘gezonde scholen in alle opzichten’ uit onze visie. “Het is belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op school, zowel mentaal als fysiek. Een kantine met gezond eten helpt daarbij. Net zoals een school met een vrolijk uiterlijk. Het is niet fijn om in een grauw, grijs klaslokaal te zitten. Als je lekker in je vel zit, gaat het leren het best. Voor medewerkers geldt dat trouwens net zo.” De scholen hebben bovendien een stabiele financiële basis nodig, legt Wouter uit. “Je moet als docent aan ontwikkelingen kunnen werken, ook op de langere termijn. Het moet niet zo zijn dat je met elkaar ergens aan begint en er dan weer mee moet stoppen omdat het geld op is. Dit financiële aspect, is net als het fysieke en het mentale aspect een voorwaarde voor goed onderwijs.” Kolette Raateland: ‘Om kinderen te laten leren, moet je zelf blijven leren’ Onze visie: … bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid “De mensen voor de klas bepalen hoe je als school bent”, zegt Kolette Raateland, afdelingsleider onderbouw havo/vwo en docent beeldende vorming op het Coenecoop College. “Een school is niet in eerste instantie een gebouw. Het is een groep mensen die met elkaar kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.” Ze geeft daarmee het belang aan van het visie-aspect ‘bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid’. Kolette vindt het belangrijk dat professionaliteit en ontwikkeling van docenten aandacht krijgt in de visie van Scala College en Coenecoop College. “Als afdelingsleider kijk ik met de docenten waar hun kwaliteiten liggen. Als we die inzetten, maken we de school samen beter. Om kinderen te laten leren, moet je zelf ook blijven leren. Als je zelf groei ervaart, kun je kinderen daarin meenemen. En als je groeit als team, verbetert het onderwijs. Dat is volledig met elkaar verbonden.” Dit aspect van de visie is dagelijks zichtbaar in Kolettes werk. “Als ik zie dat een collega ergens super goed in is waar een ander over twijfelt bij zichzelf, dan breng ik hen met elkaar in contact. In gesprekken benoem ik de kwaliteiten van collega’s. Daar wordt iedereen sterker van en dat is mooi om te zien.” Stephanie Mugie: Leerlingen helpen zich voor te bereiden op de wereld’ Onze visie: … het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid Stephanie Mugie, docent geschiedenis en aardrijkskunde op het Scala College, vindt het belangrijk dat leerlingen leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Ze is heel enthousiast over het coachen van haar leerlingen, een van de belangrijkste pijlers van ‘Scala Flex’. Tijdens coachgesprekken bespreken de leerlingen hun leerdoelen en reflecteren ze samen met hun coach op het proces. De leerling bepaalt vervolgens zelfstandig welke flexuren hij nodig heeft om zijn leerdoelen te behalen. Iets dat rechtstreeks voortkomt uit het visie-aspect ‘het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid’. “De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat centraal, en hij mag hierin zijn eigen weg bepalen”, vertelt ze. Leerlingen vinden het fijn dat ze baas mogen zijn over hun eigen planning, maar ze worden daarin wel ondersteund door hun coach. Een ontwikkeling die het onderwijs verbetert, vindt Stephanie. “Het onderwijs gaat ‘de klas uit’. Er wordt meer verbinding gevonden tussen vakken en vakoverstijgende vaardigheden. Bijvoorbeeld het juist interpreteren van bronnen. Een belangrijke vaardigheid in deze tijd, waarin social media bol staat van fake news. We willen leerlingen na school niet alleen een diploma meegeven, maar ook een rugzak aan ervaringen waarmee ze zich voorbereiden op de wereld.” Arne Bijlard: ‘Onderwijs is een groepsproces: leren doe je samen’ Onze visie: … brede en duurzame kennisoverdracht “Verbinding brengt leerlingen tot leren’’, zegt Arne Bijlard, docent economie en teamleider 5 havo op het Scala College. Het is zijn vertaling van het visie-aspect ‘brede en duurzame kennisoverdracht’. Arne doelt op verbinding tussen leerlingen en docenten met hun lesinhoud. “Als die verbinding ontstaat gaan leerlingen echt werken, ze gaan nadenken en het leren leuk vinden.” Ook verbinding tussen kinderen onderling is belangrijk. “Onderwijs is een groepsproces: leren doe je samen. Daarmee vergroot je je kennis en ontdek je jouw talenten.” Dat geldt voor leerlingen en voor medewerkers. Als teamleider kan Arne zich goed vinden in het uitgangspunt: doen waar je goed in bent. “Als medewerker is het fijn dat er op je vertrouwd wordt bij dingen waar je verantwoordelijk voor bent. En dat dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent, goed worden geregeld. Dat zorgt voor werkgeluk.” Mike de Jong: ‘Iedere leerling moet zichzelf kunnen zijn’ Onze visie: … keuzemogelijkheden voor iedereen Iedere leerling moet zich autonoom, competent en verbonden voelen. Die drie basisbehoeften zorgen voor intrinsieke motivatie om te leren. Mike de Jong, gymdocent en afdelingscoördinator havo en vwo onderbouw op het Coenecoop College, licht het aspect ‘keuzemogelijkheden voor iedereen’ uit de visie toe vanuit zijn eigen rol als gymdocent. “Neem als voorbeeld volleybal. Ben je daar niet zo goed in? Dan kan een leerling kiezen voor een ballon om mee te volleyballen. Juist al heel bedreven? Dan kiest hij of zij een professionele wedstrijdbal. Door leerlingen meerdere keuzes aan te bieden voelen ze zich op hun eigen niveau verantwoordelijk voor hun leerproces. Dat zie je bij andere vakken ook gebeuren.” Binnen dit aspect van de visie vindt Mike diversiteit ook erg belangrijk. “Iedere leerling moet zichzelf kunnen zijn. Daar proberen we onder andere aan bij te dragen met de GSA, Gender and Sexuality Alliance, waar ik aanspreekpunt voor ben. Leerlingen zijn vrij of ze zich hiervoor in willen zetten. Het gebeurt dat een kind dat in de klas weinig aansluiting vindt, binnen deze groep opbloeit. Dat is mooi om te zien.”