Niet gecategoriseerd Leestijd: 8 minuten, 28 seconden

Onze kernwaarde ‘ontwikkeling’ centraal

Ons onderwijs en onze organisatie staan bij het Scala College en het Coenecoop College niet stil. Ontwikkeling is daarom één van de kernwaarden uit ons Koersplan. Wat betekent ontwikkeling voor onze medewerkers en leerlingen en hoe brengen ze dit in de praktijk? Dat kun je lezen in onderstaande portretten en zien op de bijbehorende posters in onze schoolgebouwen. We delen de verhalen over ‘ontwikkeling’ ook op onze sociale media Facebook, LinkedIn en Instagram. Ninthe Vunderink: ‘Leren wat ik leuk vind en waar ik behoefte aan heb’ Leerlingen op het Coenecoop College worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en om te doen wat ze leuk vinden. Dat merkt Ninthe Vunderink uit 5 vwo. “De docenten zijn enthousiast en brengen de lesstof goed over. Ze doen er alles aan om jou op een goed cijfer te laten uitkomen. Je krijgt bij ons op school de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in de onderdelen die je nodig hebt voor je eigen toekomst.” Zo wordt onze kernwaarde ontwikkeling ook voor leerlingen concreet. Zelf heeft Ninthe na 3 havo de overstap naar 4 vwo gemaakt. “Ik wil rechtsgeleerdheid op universitair niveau studeren. De havo ging mij vrij makkelijk af. Mede daarom heb ik de overstap aangevraagd. Mijn mentor heeft me hier goed in begeleid en dat was erg fijn.” Ze vindt het prettig dat haar school zoveel mogelijkheden biedt om jezelf te ontwikkelen op de terreinen waar je moeite mee hebt. “In de onderbouw kan je steunlessen volgen. Ik had moeite met de Nederlandse spelling- en grammaticaregels. Tijdens de steunlessen kon ik al mijn vragen stellen en kreeg ik extra oefeningen mee naar huis. Inmiddels gaat het hartstikke goed met mijn Nederlands.” Naast de steunlessen hecht Ninthe veel waarde aan de Coenecoop Academie. Hierbij richten leerlingen het onderwijs voor een deel zelf in: ze kunnen kiezen uit verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor dit schooljaar staat filosofie op de planning. “Dat is heel iets anders dan wat we tijdens onze reguliere lessen doen en dat spreekt me aan.” In de voorgaande jaren koos ze lessen waar ze vaardigheden opdeed waar ze de rest van haar leven profijt van heeft, zoals een EHBO-cursus en een training basisvaardigheden in Excel. “Het is een mooie aanvulling op wat we leren en het is fijn dat ook dit soort lessen worden aangeboden door school.” Krista de Bas: ‘Jezelf ontwikkelen draagt bij aan je werkplezier’  “Personeel is een belangrijke succesfactor voor organisaties. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn”, vertelt Krista de Bas, personeelsfunctionaris bij Scala College en Coenecoop College. “Jezelf blijven ontwikkelen is hierbij een belangrijk onderdeel. Het draagt namelijk bij aan je werkplezier. Daarom is het een van de kernwaarden van de twee scholen.”  Werk je bij Scala of Coenecoop, dan hoort erbij dat je nadenkt over je toekomstige carrière, vertelt Krista. “Wat zijn de wensen en waarin wil je groeien? Dat is gedurende het hele schooljaar een gespreksonderwerp. Vervolgens is het de taak van mij en mijn collega’s om een goed aanbod aan te bieden en de ontwikkeling in tijd en geld te faciliteren. Leren moet voor iedereen toegankelijk zijn.”   Krista is van mening dat je iedere dag iets leert en dat het vaak ongemerkt gaat. “Ik leer voornamelijk on the job en ervaar genoeg ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien. Op die manier kan je uitproberen of iets werkt.” Ook leert ze veel van haar collega’s. “Als er zich een nieuwe situatie voordoet, ga ik graag te rade bij mijn collega’s. We bespreken de ervaringen en de mogelijke oplossingen. Dat leren van elkaar vind ik inspirerend.”  Met deze krapte op de arbeidsmarkt voor leraren moet als werkgever extra je best doen om personeel aan te trekken en te behouden. Een reden voor het Scala College en het Coenecoop College om zij-instromers aan te trekken. “Zij beschikken over vakinhoudelijke kennis en brengen nieuwe inzichten voor de lesstof met zich mee. Op didactisch gebied moeten ze vaak nog geschoold worden, terwijl ze al voor de klas staan. Dat vraagt om maatwerk. Wij investeren in een goede begeleiding van deze nieuwe medewerkers. Hiervoor zijn we aangesloten bij het samenwerkingsinitiatief Leraar van Buiten. De nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een ervaren docent. Hij of zij maken de starters wegwijs in de wereld van het lesgeven.”  Marleen Delcour: ‘Uitwisselen, van elkaar leren, dat brengt je verder’ Ervaringen uitwisselen en van elkaar leren: dat brengt je als persoon verder. Zo ontwikkelen docenten én leerlingen zich beiden. Marleen Delcour vindt het mooi om vanuit haar functie als stafmedewerker kwaliteitszorg op het Scala College en het Coenecoop College mee te werken aan de kernwaarde ontwikkeling. Het is een van de vier kernwaarden uit ons gezamenlijke Koersplan. Wat er nodig is om je te kunnen ontwikkelen? “Nieuwsgierigheid, reflectie en vertrouwen”, antwoordt Marleen. “Als je nieuwsgierig bent, dan vraag je je af wat goed gaat en wat beter kan. Als je daarop reflecteert en daar gevolgen aan geeft, dan ontwikkel je je. En om je in alle veiligheid te kunnen ontwikkelen is vertrouwen nodig.” Nieuwsgierigheid, reflectie en vertrouwen zijn belangrijke begrippen in de kwaliteitscultuur op beide scholen. Als stafmedewerker kwaliteitszorg richt Marleen zich vooral op de kwaliteit van onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. “Ik werk mee aan een cultuur waarin we de kwaliteit van ons onderwijs in beeld hebben en merkbaar verbeteren. Gezamenlijkheid is daarbij essentieel. Docenten en andere medewerkers maken samen het verschil voor onze leerlingen.” Met een projectgroep, bestaande uit schoolopleiders, teamleiders en een P&O-adviseur van zowel Scala als Coenecoop, onderzoekt Marleen hoe de professionalisering van medewerkers verder in praktijk gebracht kan worden. “Bijvoorbeeld in de vorm van een eigen opleidingsacademie binnen Scala en Coenecoop. Levenslang ontwikkelen van je vakmanschap is het uitgangspunt. Je begint met leren als student van een lerarenopleiding. Als scholen hebben wij de opdracht om studenten tijdens hun stages op te leiden tot docenten. Dat wordt op beide scholen heel goed gedaan. Vervolgens ontwikkel je je als startende docent, en blijf je leren als ervaren docent. Wij willen daar een doorgaande leerlijn van maken.” Als kwaliteitsmedewerker blijft Marleen zich ook graag ontwikkelen. “Ik ben voorzitter van een landelijk netwerk kwaliteitszorg waar ik veel geleerd heb. Tot voor kort was ik de enige kwaliteitszorgmedewerker op het Scala en Coenecoop. Sinds september hebben beide scholen een kwaliteitsexpert waarmee ik een team vorm. Wij groeien door elkaars ervaringen en expertise.” Jolande Voogt: ‘Door ontwikkeling verbreed je je blik op de wereld’ Ontwikkeling zit in het DNA van Jolande Voogt. De docent economie en levensbeschouwelijke vorming op het Coenecoop College daagt zichzelf altijd uit om te blijven leren. “Het is voor mij vanzelfsprekend om mezelf te blijven ontwikkelen. Stilstaan is achteruitgang. Leren is een hobby voor mij.” Ontwikkeling is een van de vier kernwaarden van het Scala College en Coenecoop College; het is tevens een kernwaarde voor Jolande persoonlijk. Jolande heeft meerdere studies afgerond. Dat doet ze om steeds beter te worden in haar werk, maar ze vindt vooral persoonlijke ontwikkeling interessant. Daarbij is de verbinding met anderen van belang. “Mensen kunnen je tijdens het leerproces plezier geven, je inspireren en wekken nieuwsgierigheid op. Bovendien kunnen ze je helpen om tot nieuwe inzichten te komen. Tijdens de levensbeschouwelijke les merk ik dit bij mijn leerlingen. Daar horen ze meningen en opvattingen die ze vanuit huis niet hebben meegekregen of waar ze het niet mee eens zijn. Door andere geluiden te horen en in gesprek met elkaar te gaan, worden ze gestimuleerd om op een andere manier naar een onderwerp te kijken en hun eigen mening te vormen of bij te stellen. Ze krijgen begrip voor een anderen en verbreden hun blik op de wereld. Vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.” Ontwikkeling heeft volgens Jolande ook met zelfreflectie te maken. “Het gaat om wie je bent als mens, de plek die je inneemt en hoe je je verhoudt tot een ander. Wanneer je zelf in ontwikkeling staat, kan je een ander hier ook beter in begeleiden.” Die begeleiding faciliteert ze zelf vanuit haar rol als schoolopleider. Ze is betrokken bij het begeleidingstraject voor nieuwe collega’s en stagiaires. “We ondersteunen hen in de beginperiode als docent. Er komt veel op je af en het is uitdagend. We bieden coaching, organiseren studiedagen en gaan het gesprek met ze aan. Zo leveren we een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling.” Raymond Pet: ‘Effectieve feedback is essentieel voor ontwikkeling’ Leerlingen zijn constant in ontwikkeling. Medewerkers op een school zijn daardoor ook verplicht om zichzelf te blijven ontplooien. Dat meent Raymond Pet, directeur van het Scala College. “Ontwikkeling is nodig om met energie voor de klas te staan. Onze medewerkers willen zichzelf graag blijven ontwikkelen. Dat is belangrijk, want leerlingen hebben het meeste profijt van een docent die met enthousiasme voor de klas staat.” Daarom is ontwikkeling een belangrijke kernwaarde voor ons. Voor persoonlijke ontwikkeling is feedback geven en ontvangen een vereiste. “Als schoolleider wil ik het goede voorbeeld geven. Ik wil laten zien dat het normaal is om jezelf uit te dagen en jezelf te blijven ontwikkelen. Ik leer graag on the job. Zo laat ik mezelf schaduwen door experts voor feedback. En in gesprekken met collega’s vraag ik actief feedback over mijn functioneren of over beslissingen die zijn genomen. Het is voor ieders ontwikkeling belangrijk dat deze ruimte er is.” Raymond vindt het belangrijk dat collega’s de tijd en ruimte voelen om zich te ontwikkelen. Daarom staat deze kernwaarde op verschillende momenten centraal. “Tijdens de ontwikkelgesprekken bespreken we wat iemand doet om zichzelf te blijven ontwikkelen. Heeft iemand een cursus gevolgd? Dan kijken we of de opgedane kennis ook breder in de organisatie geïmplementeerd kan worden. Daarnaast stimuleer ik dat collega’s regelmatig een kijkje nemen bij elkaars les en de bevindingen met elkaar delen: wat gaat goed en wat kan beter? Op deze manier kunnen we de leskwaliteit blijvend verhogen.” Bovendien vindt Raymond het belangrijk om de juiste faciliteiten te bieden om ontwikkeling te stimuleren. “In juni 2023 krijgen wij een nieuw schoolgebouw. Dat moderne gebouw is ingericht op een nieuw onderwijsconcept en is gericht op de toekomst. Het daagt onze medewerkers uit om na te denken over hoe hun toekomst eruit ziet. Dat is ook een vorm van ontwikkeling.”