Niet gecategoriseerd Leestijd: 0 minuten, 14 seconden

Bezoek aan Amsterdam

Maandag 1 oktober hebben de tweede klassen havo en vwo een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum en het Joods Historisch Museum in Amsterdam. In het kader van het culturele programma op het Coenecoop College werd deze dag in samenwerking tussen de vakken beeldende vorming, geschiedenis en levensbeschouwelijke vorming georganiseerd.