Niet gecategoriseerd Leestijd: 1 minuut, 26 seconden

Bekendmaking logo Vrienden van het Coenecoop College

De stichting Vrienden van het Coenecoop College heeft een eigen logo! Het Coenecoop College heeft het initiatief genomen om het bedrijfsleven actief te werven en te betrekken bij het beroepsonderwijs. Daar hoort natuurlijk een duidelijk (h)erkenning bij. Het doel van de stichting is om het beroepsonderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. Dit kan alleen door intensieve samenwerking. Om de samenwerking te structureren is de Stichting ‘Vrienden van het Coenecoop College’ opgericht. Vanuit deze stichting worden onderwijsprojecten financieel gesteund. Een mooi voorbeeld hiervan is de toekenning van subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) waarin de stichting garant staat voor de cofinanciering. Met een groot deel van deze subsidie zijn we in staat om als school te investeren in ons vmbo techniek onderwijs middels de realisatie van een Bouwacademie (bouwstart januari 2020!). De stichting zal in de toekomst vooral invulling gaan geven aan het verbinden van vraag en aanbod tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in Waddinxveen. Dit kan door het geven van gastlessen door vaklieden, het creëren van stageplaatsen, het daadwerkelijk vervaardigen van producten voor bedrijven ter ondersteuning van de opleiding, het organiseren van projecten en bedrijfsbezoeken en alle andere mogelijkheden die bijdragen aan het verbinden van het beroepsonderwijs met de behoeften van het bedrijfsleven. De stichting Vrienden van het Coenecoop College wil, naast alle andere initiatieven ten goede van het techniek onderwijs, middels een jaarlijkse bijdrage (€ 250 per jaar per lidmaatschap) nieuwe inventaris kunnen aanschaffen voor onze techniek lessen. De teller staat nu op 10 betalende leden en de doelstelling voor 2020 is om dit aantal minimaal te verdubbelen. Meer informatie over de Stichting Vrienden van het Coenecoop College is te vinden op onze website www.coenecoopcollege.nl/vriendenvan/ en word vriend!