Niet gecategoriseerd Leestijd: 5 minuten, 46 seconden

Onze ambitie

Uitstekend onderwijs op maat. Dat is één van de ambities van het Scala College en Coenecoop College. Wij streven om onderwijs te bieden dat de basiskwaliteit overstijgt. We geven leerlingen het onderwijs dat ze aankunnen en dat hen uitdaagt om steeds een stapje verder te doen. Dat staat omschreven in ons Koersplan, waar we tot 2024 met elkaar aan werken. Leerlingen en docenten vertellen wat onderwijs op maat voor hen betekent en hoe ze dit in praktijk brengen. Hieronder volgen de portretten. We delen ze ook op onze sociale media Facebook en LinkedIn en in de schoolgebouwen hangen bijbehorende posters. Annelies van Dorst: ‘Elk mens is anders en daarom is maatwerk nodig' “Onze school wil leerlingen goed voorbereiden op hun plaats in de maatschappij. Daar zijn kennis én vaardigheden voor nodig. Leerlingen kunnen in studiewijzers kiezen uit verschillende leermiddelen en -activiteiten om leerdoelen te behalen. De een luistert graag naar de uitleg van een docent, terwijl de ander liever een instructiefilmpje kijkt of informatie uit een boek haalt. Elk mens is anders en daarom is maatwerk nodig. Door zelf keuzes te maken, krijgen leerlingen de regie over hun eigen leerproces,” vertelt Annelies van Dorst. Zij is teamleider van het tweetalig onderwijs en docent Nederlands op het Scala College. “Het Scala College biedt uitstekend onderwijs op maat, omdat we inspelen op verschillen tussen leerlingen en vaardigheden aanleren die belangrijk zijn voor later.” Ze vertelt dat docenten voortdurend stappen zetten. “We staan open voor ontwikkelingen in de wereld om ons heen en willen ons blijven verbeteren. Het is belangrijk om te blijven reflecteren en open, eerlijk en kritisch te blijven. Het is fijn om dit met een gemotiveerd team te doen.” Bo van Beyere Berge Henegouwen: ‘Je kunt zelf aangeven waar je extra hulp bij nodig hebt’ Via onderwijs op maat kan Bo van Beyere Berge Henegouwen, leerling 6 vwo op het Coenecoop College, zich ontwikkelen op een manier die voor haar werkt. “Onze school is niet heel groot, waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Wat ik zo fijn vind, is dat je zelf kan aangeven waar je extra hulp bij nodig hebt.” Zo kunnen leerlingen een steunles volgen of ondersteuning van een vakdocent krijgen. Ook de gesprekken met een vakdocent zijn volgens haar van toegevoegde waarde. “Dan kan je aangeven waar je tegenaan loopt en krijg je persoonlijk advies om hier beter in te worden.” Zo vond Bo het spannend om in de klas haar vragen te stellen. Hier heeft zij coaching in gekregen en inmiddels is het probleem verleden tijd. Extra begeleiding bij vakken die wat moeilijker gaan, is natuurlijk fijn. Het Coenecoop College biedt ook genoeg mogelijkheden om een vak juist uitdagender te maken. “Het eerste schooljaar ging mij goed af en ik volg nu tweetalig onderwijs voor meer uitdaging. Dit motiveert mij om mijn best te doen en mijzelf te blijven ontwikkelen. We leren bovendien keuzes te maken en om zelfstandig te werken. Dat is een belangrijke vaardigheid tijdens een vervolgopleiding en maakt de overstap naar de universiteit makkelijker.” Zeeger Hanskamp: ‘Ik leer zelfstandig werken en mijn eigen keuzes maken’ “Op het Scala College kan ik via de flexlessen zelf kiezen welke vakken ik volg en waar ik extra ondersteuning bij nodig heb. Dat geeft mij veel vrijheid en zorgt ervoor dat ik kan doen wat voor mijn leerproces het beste is.” Dat vertelt Zeeger Hanskamp uit 2 havo. Hij kiest altijd drie á vier kernvakken per week. “Deze tellen zwaar, dus het is belangrijk om hier goede cijfers voor te halen.” De andere vakken kiest hij op basis van zijn studieresultaten. “Dan ga ik voor een vak dat ik moeilijker vind, zodat ik hier extra voor kan oefenen. Het gebeurt soms dat ik mijn huiswerk al af heb voor een vak en niet vooruit wil werken. Dan krijg ik de ruimte om aan opdrachten voor andere vakken te werken. De meeste docenten zijn hier gelukkig flexibel in.” Het personaliseren van zijn rooster vindt Zeeger echt een pluspunt. “Ik leer zelfstandig werken en mijn eigen keuzes te maken. Hierbij krijg ik hulp van mijn mentor. Samen bespreken we hoe ik ervoor sta en welke vakken handig zijn om te volgen. Het is fijn dat ik buiten het reguliere rooster de mogelijkheid krijg om extra uren te volgen en zo de beste resultaten te behalen. Dat loont, want ik sta voor alle vakken een voldoende!” Jeroen Baars: ‘De leerling is aan zet, wij zijn er om te helpen’ “Leerlingen verwachten dat wij onderwijs op maat aanbieden”, vertelt Jeroen Baars, afdelingsleider van het vmbo op het Coenecoop College. “Daar zijn wij ons bewust van en we willen die behoefte ook vervullen.” Hij merkt op dat de leerling van nu anders is dan vroeger. Zo zijn hedendaagse jongeren meer beeldgericht, hebben ze een kortere spanningsboog en zijn ze mondiger. “Daar moeten wij op inspelen.” Sinds dit schooljaar hebben mentoren en docenten een meer coachende rol gekregen. “Wij willen dat de leerling aan zet is over het eigen leerproces en wij zijn er om daarbij te helpen. De mentoren treden hierbij op als coach. Zij luisteren naar de leerling, bewegen mee en bieden ondersteuning bij wat ze nodig hebben in hun leerproces.” Dat coachen gebeurt bijvoorbeeld tijdens de driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder en docent. “Hierbij is de leerling aan zet om feedback te verzamelen en te reflecteren op wat goed gaat en beter kan.” Jeroen benadrukt dat de rol van de ouder hierin onmisbaar is. “Wij zijn als school onderdeel van het opvoed- en leerproces. Dat doen we samen met de ouders. Zij moeten hun kind ook stimuleren om zich in te zetten voor school. Samen staan we sterk en zo weten we dat een kind succesvol kan zijn.” Dieuwertje Scholten: ‘Ik wil elke leerling echt persoonlijk leren kennen’ Dieuwertje Scholten geeft Nederlands aan de derde en vierde klas basis-kader, is mentor van klas 3 én geeft Vakmanschapsuren aan de tweede klas op het Scala College. Voor haar betekent uitstekend onderwijs op maat dat ze onderwijs zo geeft dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Ze ziet het als haar missie om iedere leerling echt te leren kennen en investeert daarom veel tijd om een persoonlijke band met iedereen op te bouwen. “Dat doe ik door het gesprek met ze aan te gaan. Niet alleen over schoolprestaties, maar juist ook over wat er in iemands leven speelt. Ik vertel ook dingen over mezelf en stel me kwetsbaar op als ik bijvoorbeeld slecht geslapen heb of iets fout doe.” Dit schept volgens haar een vertrouwensband en leerlingen stellen zich meer open voor haar feedback. Dat gebruikt ze om leerlingen verder te helpen in hun eigen ontwikkeling. “Ik probeer ze dan bewust te maken over de rol die ze innemen in een situatie. Wat is hun gedrag, hoe brengen ze een boodschap over en hoe komt dat over op een ander? Vervolgens complimenteer ik ze ook als ze vooruitgang hebben gemaakt. Het geven van vertrouwen is zo belangrijk, daarna komt het inhoudelijk leren.”